صبارسانه

معرفی

درخواست خدمات

صبارسانه به منظور سهولت در دسترسی به داده‌کاوی‌ها ، نتایج آماری را به شکل Rest Api و رایگان در اختیار توسعه‌دهندگان برای مصارف مشخص تحقیقاتی یا عام المنفعه غیر تجاری عمومی، قرار می‌دهد.

برای این منظور از طریق [email protected] درخواست خود شامل معرفی کوتاه تیم توسعه، اهداف و طرح توجیهی پروژه خود را مطرح کرده تا اطلاعات اتصال و شرایط اتصال در اختیار شما قرار گیرد، پس از تایید نهایی، یک رشته توکن یکتا در اختیار شما قرار می‌گیرد.